مراقبتها

زنان باردار

مراقبت از دندانها در دوران بارداری

پوسیدگی و از دست دادن دندانها به دلیل رعایت نکردن اصول بهداشتی دهان اتفاق می افتد .دراین دوران احتمال پوسید گی و بیماریهای لثه افزایش می یابد مانند حساسیت و تورم لثه.گاهی لثه ها  حساس می شوند و ممکن است یک تورم وبرجستگی در قسمتی از لثه از ماه سوم حاملگی به بعد ایجاد شود .

تهوع و استفراغ که معمولا در سه ماهه اول صبح هنگام اتفاق می افتد؛ باعث می شود سطح دندان به طور متناوب در معرض اسید معده قرار گیرد.برای کنترل شرایط فوق استفاده از محلول جوش شیرین توصیه می شود خصوصا بعد از هر بار حالت تهوع. باید توجه داشت از مسواک زدن بعد از حالت تهوع اجتناب شود.

دندانهای نوزاد در فاصله بین ماه سوم تا ششم بارداری در حال تکامل هستند بنابراین توجه به تغذیه و در این دوره از وظایف مادران باردار میباشد.A-D-Cاطمینان از مصرف ویتامینهای

در صورت نیاز به کلیشه رادیوگرافی اورژانس حتما از رادیولوژیست درخواست پیشبند سربی کنید.همچنین پوششی جهت محافظت از تیرویید بر روی ناحیه گردن ضروری است.