سرویس VIP

VIP service in Tehran

 

                                 

با درود فراوان

مفتخریم به آگاهی برسانیم ,در این مرکز درمانی جهت رفاه حال هموطنان خارج از کشوری که بدلیل اقامت موقت درایران یا بدلایل شخصی با محدودیت زمانی مواجه هستند خدمات زیر قابل اچرا میباشد.درصورت نیاز درخواست خود را به آدرس زیر ارسال نمایید                           
dmehrantaerghods@yahoo.com

ارائه طرح درمان اختصاصی و سریع 

درمان در منزل در موارد استثنا برای بیماران با ناتوانی جسمی

درموارد ضروری انجام درمانهای دهان ودندان در بیمارستان زیر بیهوشی تحت نظر متخصص بیهوشی 

هماهنگی در تهیه اسکن های سه بعدی برای جراحی ایمپلنت

جراحی ایمپلنت ونصب روکش موقت در یک جلسه

درمانهای یک جلسه ای در ترمیمها و معالجه ریشهلازم به ذکر است کلیه این امکانات برای بیماران ساکن در ایران هم قابل اجراست در صورت نیاز با

شماره تلفن:09128000047 تماس حاصل فرمایید