مراقبتها

افراد بین 40تا 60 سال

بزرگسالان60-40سال

در این دوران از زندگی شاید با نبود یک یا چند دندان ؛تحلیل لثه ها و یا شروع سایش دندانها مواجه شویم.از مهمترین وظایف در این دوره جایگزینی دندانهای نداشته به کمک پروتزهای دندانی ثابت یا متحرک است که امروزه بهترین درمان ایمپلنتها هستند .

دو مرتبه مسواک زدن به صورت منظم واستفاده از نخ دندان در شبانه روز را فراموش نکنیم.

عدم استعمال  دخانیات.

رژیم غذایی مناسب.

مراجعه منظم به دندانپزشک.

رعایت نکات مذکور در حفظ سلامت دهان ودندان حائز اهمییت می باشند.

هر زمان علایمی  مانند خشکی دهان ؛ حساسیت های دندانی ؛ عدم التیام زخم در مخاط ؛ توده های برجسته روی مخاط ویا تغییر رنگهای  ناگهانی در مخاط دهان دیده شد حتما" به دندانپزشک مراجعه نمایید.