دنیای دهان

مرتب کردن یک جلسه ای دندانها با لیزر انتخابی نادرست


تبلیغاتی با عنوان ˈارتودنسی با لیزر و در یک جلسهˈ ، این روزها توجه بسیاری از متقاضیان ارتودنسی را به خود جلب کرده است، تبلیغاتی که برخی از متخصصان دندانپزشکی آن را شیوه درمانی نادرست و حتی آسیب رسان به دندان ها ، می دانند.
دوره زمانی کوتاه و هزینه های کمتر از جمله مزایای مطرح شده در ارتودنسی سریع با لیزر است که موجب می شود بسیاری از افراد آن را به ارتودنسی با سازه های فلزی، ترجیح دهند.پیش از این نیز تبلیغاتی از این دست در برخی رسانه ها با عنوان ˈترمیم دندان با لیزرˈ به چشم می خورد در حالی که در نهایت دندان با استفاده از ماده ای همرنگ دندان موسوم به ˈکامپوزیتˈ پر می شد.

لیزرˈ فقط عنوانی فریبنده و تبلیغاتی برای جذب مشتری است در تمام این روش های تجاری و تبلیغاتی به طور کلی ˈلیزرˈوجود خارجی ندارد بلکه منظور از لیزر، اشعه ماوراء بنفشی است که در همه مطب های دندانپزشکی به منظور محکم نمودن ماده همرنگ دندان (کامپوزیت)، وجود دارد.
این تبلیغات در حقیقت از واژه فریبنده ˈلیزرˈ به منظور جلب توجه مشتریان ، استفاده می کنند و البته مشکل این تبلیغات سوء به ویژه در مورد ارتودنسی، بیشتر است.بیماران نسبت به چهار مولفه در مورد درمان های ارتودنسی از جمله طول درمان، هزینه درمان، درد ارتودنسی و دیده شدن سیم ارتودنسی، واهمه دارند.
افراد سودجو نیز با تقویت نگرانی بیماران، آنان را به جای درمان ارتودنسی که تخصص آن را ندارند به سمت درمان های آسیب رسان با برچسب های عامه پسند مانند سرعت بالای ردیف شدن دندان ها، هزینه کمتر و البته بدون درد هدایت می کنند.
 آنان، قسمت های بیرون زده دندان بیماران را می تراشند و نواحی تورفته را با مواد همرنگ دندان پر می کنند.
به گفته وی، اغلب بیمارانی که زیر بار این درمان نادرست می روند در ابتدا از نتیجه به دست آمده راضی هستند و به خیال خود با هزینه ای اندک در قیاس با قیمت ارتودنسی طی مدتی کوتاه ، مشکل ظاهری دندانهای خود را برطرف کرده اند.
  این درحالی است که طول درمان ارتودنسی با مراجعه به متخصص ارتودنسی و در صورت همکاری بیمار در خصوص بهداشت دهان و استفاده از دستگاه ها به صورت محسوسی قابل کاهش است.
 درد ارتودنسی به شرط درمان نزد متخصص ارتودنسی عموما تنها حداکثر محدود به دو روز است که به سادگی با مصرف مسکن قابل تحمل است.بیمارانی هم که نسبت به دیده شدن سیم و براکت ها (نگین های فلزی روی دندان در ارتودنسی) نگرانی دارند می توانند از نسل جدید براکت های سرامیکی استفاده کنند که ضمن زیبایی واستحکام بالا، اندازه بزرگ نسل های پیشین را نیز ندارند.
 اگر بیماری به هر دلیل حاضر به انجام درمان ارتودنسی نیست یا توان مالی آن را ندارد، بی تردید تبعات انجام چنین درمانهای آسیب رسانی در طولانی مدت به مراتب بیش از عدم انجام درمان خواهد بود