دنیای دهان

موکوسل چیست

 

موکوسل یک اصطلاح بالینی و به معنی تورم ناشی از تجمع بزاق در یک ناحیه صدمه دیده و یا انسداد یافته مجاری غدد بزاقی فرعی می‌باشد. آسیب وارد به مجرای غده بزاقی مثلا به دنبال گاز گرفتن سبب پارگی مجرا و تجمع بزاق و در نتیجه تورم و درد در ناحیه درگیر می‌شود.

لب تحتانی شایع‌ترین مکان درگیری توسط این ضایعه است اگر چه در هر نقطه دهان که احتمال آسیب وجود داشته باشد و غدد بزاقی فرعی نیز وجود داشته باشند (کف دهان یا کام) ریسک آسیب وجود دارد. ضایعات به صورت یک ناحیه متورم و بدون درد و با سطح صاف می‌باشند که دارای ته رنگ آبی یا شفاف بوده و در طول روز ممکن است پر و خالی شوند. به دلیل نازک بودن جدار آن احتمال آسیب و خروج بزاق شفاف از آن نیز وجود دارد. اگر چه که با تخلیه باز هم احتمال عود مجدد ضایعه وجود خواهد داشت.

mucocele

این ضایعه خطرناک نبوده و درمان اصلی آن حذف ضایعه با روش جراحی است که توسط دندان‌پزشک انجام می‌شود. البته از تزریق کورتون‌ها در داخل ضایعه نیز به عنوان روش درمانی نام برده شده است