دنیای دهان

وقتی سیگار را ترک میکنیم چه اتفاقی می افتد

 

بعد از 20 دقیقه: فشار خون تان پایین می آید و به سطح عادی برمی گردد

بعد از 8 ساعت: سطح منوکسید کربن در خون شما نصف می شود و سطح اکسیژن به حالت عادی برمی گردد

بعد از 48 ساعت: احتمال حمله قلبی پایین می آید. نیکوتین کامل از بدن خارج شده و طعم و بو را درست حس می کنید

بعد از 72 ساعت: «نای» در بدن آرام می گیرد. سطح انرژی افزایش می یابد

بعد از 2 هفته: جریان خون تقویت می شود. و در 10 هفته بعدی هم چنان بهتر می شود

بعد از 3 تا 9 ماه: ظرفیت ریه 10 درصد افزایش می یابد و سرفه، مشکلات تنفسی و خس خس از بین می رود

بعد از یک سال: احتمال حمله قلبی در شما نصف می شود

بعد  از 5 سال: احتمال سکته در شما با یک فرد غیر سیگاری برابر می شود

بعد از 10 سال: احتمال سرطان ریه در شما با یک فرد غیرسیگاری برابر می شود

بعد از 15 سال: احتمال حمله قلبی در شما با یک فرد غیرسیگاری برابر می شود